Kontakt

Dział handlowy/obsługa klienta

 

Elwira Braksator

+48 662 244 395
+48 (42) 672 46 05
e.braksator@batex.com.pl

Maciej Orpel

+48 662 244 393
+48 (42) 672 46 05
maciej.orpel@batex.com.pl

Michał Pakulski

+48 600 919 770
+48 (42) 672 46 05
michalpakulski@batex.com.pl

Zarząd i obsługa klientów kluczowych

 
Marek Pakulski

+48 602 346 616
+48 (42) 676 12 89
mpakulski@batex.com.pl

Dane spółki

Batex Service Sp. z o. o.
ul. Tuwima 97, 90-031 Łódź
NIP: PL7321000243
REGON 470860069

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000216335

Kapitał zakładowy: 400.000 PLN

Napisz do nas